درباره و تماس با ما

سودابه دادایی

سودابه دادایی

دانشجوی روانشناسی

مسترومربی برنامه ریزی عصبی زبانی از کانون Nlp ایران
نویسنده کتاب: تکنیکهای جادویی  ان ال پی

 

راه های ارتباطی :

sudabeh_dadaei اینیستاگرام
@Dadaei_nlp تلگرام
sudabehdadaei@gmail.comایمیل

بانک ملت

شماره کارت(بانک ملت)

۶۱۰۴۳۳۷۹۱۷۷۸۳۲۹۰