ماه: تیر ۱۳۹۷
ان ال پی چیست ؟

ان ال پی چیست ؟

ان ال پی چیست ؟ ان ال پی علم موفقیت و تغییرات سریع فردی است به معنای برنامه ریزی عصبی زبانی ، یعنی هر کسی به واسطه قدرت کلام میتواند بر سیستم عصبی تاثیر بگذارد و ذهن خود یا دیگری را برنامه ریزی کند. کلام ما بر ضمیر ناخود آگاه ذهن تاثیر مستقیم دارد. ضمیر ناخود آگاه ما پردازش افکار مارا بر عهده دارد. در طول شبانه روز هزاران رشته ی فکری از ذهن ما عبور میکند این رشته ها در سه شکل زیر ظاهر میشوند. تصویر ، صدا و احساس. انسان این قابلیت را دارد که ذهن خود را مجددا برنامه ریزی کند. هدف از فراگیری ان ال پی این است که: برنامه ریزی های اشتباه را پاک و برنامه […]