ماه: آبان ۱۳۹۷
آیین دوست یابی

آیین دوست یابی

توانایی برقراری ارتباط با دیگران خریدنی است : جان دی راکفلر ما در مقایسه با آنچه که باید باشیم نیمه هشیار هستیم وتنها بخشی کوچک از منابع ذهنی و جسمی خود را استفاده میکنیم. انسانها با محدودیتهایشان زندگی میکنند و از توانایی های گوناگونی که دارند استفاده نمیکنند. بقولی هدف اصلی آموزش آگاهی نیست عمل است. شهرت من،شادی من واحساس ارزشمند بودن من به مهارتم در رفتار با افراد بستگی دارد. شیوه های اساسی رفتار با افراد : ۱- انتقاد ، گلایه و سرزنش نکنید : انتقاد یک کار بیهوده است چون باعث میشود که فرد از خود دفاع کند و غرور او را جریحه دار میکند. خطاکاران هر کسی را سرزنش میکنند جز خودشان یک فیلسوف چینی میگوید : […]

افکارمان چه دنیای برای ما میسازند؟

افکارمان چه دنیای برای ما میسازند؟

  دنیایی را که در آن زندگی میکنیم به کمک افکارمان میسازیم بدین ترتیب: به هر آنچه فکر می‌کنیم باور داریم. هر آنچه را که باور داریم تبدیل به واقعیت می شود. هر آنچه را که واقعیت است اساس آرزوها، ترسها و انتخابهایمان می شود. هر آنچه را انتخاب میکنیم زندگیمان را می سازد. افکارمان چیزی بیش از شلیک موقت نورون‌ها درمغز نیستند. ولی ما آنها را به قدری جدی می گیریم که می‌توانند ما را بترسانند، ما را از خودمان متنفر سازند یا ما را از دیگران ناامید کنند، افکار ما قدرت آن را دارند که ما را زمین‌گیر کنند یا جنگ راه بیندازند. در واقع همه ما نقاش هایی هستیم که: به ذهنمان اجازه می دهیم برای نقاشی […]

برونگرا ـ درونگرا

برونگرا ـ درونگرا

دنیای درون یا دنیای بیرون؟ اشخاص انرژی شان را از کجا میگیرند,وآن را به کجا هدایت می کنند؟ چند سوال بسیار مهم برای تعیین اینکه آیا شما درونگرا و یا برون گرا هستید از این قرار است: کدام یک به من انرژی بیشتری میدهد تبادل با سایر اشخاص یا با خود بودن؟ میخواهم انرژی ام را کجا صرف کنم؟ در دنیای بیرون اشخاص و اشیا ؟ یا در دنیای درون ایده ها و اندیشه ها؟ کدام را بیشتر ترجیح می دهم در کنار دیگران بودن یا با خود و به تنهایی وقت صرف کردن؟ آیا ترجیح می دهم در آن واحد روی چند پروژه کار کنم یا در هرزمان تنها به یک کار و پروژه رسیدگی می نمایم؟ آیا من […]