آخرین مطالب
اعتماد به نفس چیست ؟

اعتماد به نفس چیست ؟

  یک انسان کامل رادرنظر بگیرید , انسانی که هیچ عیبی ازآن نمیتوانید بگیرید . امتیاز این انسان ۱۰ است . وامتیاز انسانی که هیچ هنری ندارد صفر است  . به خودتان ازصفر تا ده چه امتیازی میدهید. اعتماد بنفس چیست ؟ وچطور میتوان آن راافزایش داد؟ همانطور که میدانید پایین ترین بخش درهرم دیلتز محیط است .محیط شامل جغرافیا , آب وهوا , مردم , اقتصاد , فرهنگ ,…. میباشد. طبقه بالاتر ازمحیط مربوط به رفتار است . دراین طبقه تمام چیزهایی راکه دیگران ازما می بینند ومی شنوند وچیزی که خودمان می فهمیم وحس میکنیم وجود دارد. این طبقه تنها بُعد ما درارتباط بادیگران است . برحسب رفتارهای ما دیگران باما ارتباط برقرار میکنند وبرداشتی ازما دارند پس […]

آیین دوست یابی

آیین دوست یابی

توانایی برقراری ارتباط با دیگران خریدنی است : جان دی راکفلر ما در مقایسه با آنچه که باید باشیم نیمه هشیار هستیم وتنها بخشی کوچک از منابع ذهنی و جسمی خود را استفاده میکنیم. انسانها با محدودیتهایشان زندگی میکنند و از توانایی های گوناگونی که دارند استفاده نمیکنند. بقولی هدف اصلی آموزش آگاهی نیست عمل است. شهرت من،شادی من واحساس ارزشمند بودن من به مهارتم در رفتار با افراد بستگی دارد. شیوه های اساسی رفتار با افراد : ۱- انتقاد ، گلایه و سرزنش نکنید : انتقاد یک کار بیهوده است چون باعث میشود که فرد از خود دفاع کند و غرور او را جریحه دار میکند. خطاکاران هر کسی را سرزنش میکنند جز خودشان یک فیلسوف چینی میگوید : […]

افکارمان چه دنیای برای ما میسازند؟

افکارمان چه دنیای برای ما میسازند؟

  دنیایی را که در آن زندگی میکنیم به کمک افکارمان میسازیم بدین ترتیب: به هر آنچه فکر می‌کنیم باور داریم. هر آنچه را که باور داریم تبدیل به واقعیت می شود. هر آنچه را که واقعیت است اساس آرزوها، ترسها و انتخابهایمان می شود. هر آنچه را انتخاب میکنیم زندگیمان را می سازد. افکارمان چیزی بیش از شلیک موقت نورون‌ها درمغز نیستند. ولی ما آنها را به قدری جدی می گیریم که می‌توانند ما را بترسانند، ما را از خودمان متنفر سازند یا ما را از دیگران ناامید کنند، افکار ما قدرت آن را دارند که ما را زمین‌گیر کنند یا جنگ راه بیندازند. در واقع همه ما نقاش هایی هستیم که: به ذهنمان اجازه می دهیم برای نقاشی […]

برونگرا ـ درونگرا

برونگرا ـ درونگرا

دنیای درون یا دنیای بیرون؟ اشخاص انرژی شان را از کجا میگیرند,وآن را به کجا هدایت می کنند؟ چند سوال بسیار مهم برای تعیین اینکه آیا شما درونگرا و یا برون گرا هستید از این قرار است: کدام یک به من انرژی بیشتری میدهد تبادل با سایر اشخاص یا با خود بودن؟ میخواهم انرژی ام را کجا صرف کنم؟ در دنیای بیرون اشخاص و اشیا ؟ یا در دنیای درون ایده ها و اندیشه ها؟ کدام را بیشتر ترجیح می دهم در کنار دیگران بودن یا با خود و به تنهایی وقت صرف کردن؟ آیا ترجیح می دهم در آن واحد روی چند پروژه کار کنم یا در هرزمان تنها به یک کار و پروژه رسیدگی می نمایم؟ آیا من […]

همسویی و غیر همسویی

همسویی و غیر همسویی

انسان به شیوه های گوناگون منظور خود را بیان می کند. یکی از ابزارها برای ایجاد ارتباط: همسویی و ناهمسویی است: از طریق آن می‌توان به راحتی تشخیص داد گوینده صددرصد با آنچه می گوید اعتقاد دارد یا خیر. در نظام ارتباطی ضمیرخودآگاه در یک لحظه فقط می‌تواند روی یک موضوع تمرکز کند، اما ضمیر ناخودآگاه می تواند در یک لحظه روی چند موضوع متمرکز شود. وقتی فردی درباره یک موضوع خنثی صحبت کند اگر همسویی داشته باشد آهنگ خاص را در،بیان و بدن می‌بینیم و اگر ناهمسویی داشته باشد حرکات فیزیکی غیر ارادی را در وی مشاهده می کنیم.

باورها و ارزشها

باورها و ارزشها

 اگر اسکلت را از بدن انسان بیرون بکشیم تمام وجود انسان فرومی ریزد،اگر فکر را از انسان بگیریم نیز چنین است. این موضوع برای تفکر و رفتار انسان در ارتباط با باورها و ارزش ها صادق است. اگر باور و ارزش انسانی را از او بگیریم،نمی تواند فکر کند و نمی‌تواند رفتاری متعادل داشته باشد. انسانی که صبح از خواب بیدار می شود اگر احساس کند. که هیچ چیز در انتظارش نیست حرکتی نخواهد کرد اگر هیچ باوری در فرد وجود نداشته باشد این فردپس از بیدار شدن چه کار خواهد کرد؟ باور ها به ما امکان حرکت میدهند. ما با داشتن یک باور نسبت به یک موضوع است که زندگی میکنیم. باورها بر اساس تجربه های ما هستند. هر […]

1 2